Voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Deelname aan het event en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Annuleren is tot 1 maand voor de het evenement mogelijk, minus inhouding van administratieve kosten (€ 5,00 per inschrijving)
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder de organisatie te verwittigen.
 • Bestellingen van merchandise kunnen op de dag van het evenement worden afgehaald. Als de deelnemer dit niet doet, kan de bestelling na het evenement verzonden worden. Hiervoor worden €5,00 administratie- en verzendkosten gerekend.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de sportieve uitdaging voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over deugdelijke materiaal.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doktersverklaring naar de organisatie (info@teamamazing.nl).
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een recreatieve sportieve.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname
  aan het event de komende twee volgende jaren.
 • Indien een evenement buiten regulier toegestaan betreedbaar gebied plaats vindt, mag dit alleen tijdens het event.
 • Deelnemers respecteren elkaar en overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Het is niet mogelijk om met huisdieren (honden, paarden etc) aan het evenement deel te nemen. Dit omdat we de veiligheid en beleving van alle deelnemers voor laten gaan.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers en overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers nemen voor eigen risico deel.
 • Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Als u niet op foto’s of video wilt staan, kunnen we dat niet garanderen.

Bij evenementen met meerdere afstanden:

 • Wisselen van afstand is maximaal 1 x mogelijk.
 • Het verschil aan inschrijfgeld wordt niet geretourneerd als er naar een afstand wordt gewisseld die goedkoper is.
 • Als er naar een afstand wordt gewisseld die duurder is, moet het verschil aan inschrijfgeld worden betaald.